Wij over onszelf
Diensten
Uitzicht  resultaat
Advies
Maatwerk
Open inschrijving
Coaching
Incompany
Contact
Contactformulier
Sitemap


Maatwerk

Voor maatwerk kunt u bij Copernicus rekenen op professionele ondersteuning. Training en advies is voor ons geen losstaande, eenmalige aangelegenheid, maar een bewuste en gerichte interventie. Het doel is om uw medezeggenschap optimaal te begeleiden in zijn ontwikkeling tot een professioneel en competent niveau.

Copernicus biedt één-, twee- en driedaagse maatwerktrainingen aan.

Ook maatwerk in advisering is mogelijk gericht op veranderingstrajecten, aangepaste bedrijfsvoering en inventarisaties die de medezeggenschap aangaan.

Voortraject

Voorafgaand aan een training of advisering stellen wij in een intake gesprek met u de doelen, het gewenste resultaat en de inhoud vast. Op basis van de resultaten van het intake gesprek en een zorgvuldige analyse van uw vraagstelling, ontwerpen wij maatwerktrajecten. De maatwerktrajecten worden volledig afgestemd op de wensen en doelen van uw medezeggenschap en de individuele leden.

Praktijgericht

Onze trainingen en adviezen zijn gebaseerd op een praktijkgerichte aanpak. Zo vormt leren uit ervaring het zwaartepunt in een maatwerktraining: leren door te doen. Bij advisering dienen voorbeelden uit de praktijk als basis.Tijdens trainingen oefent u uitsluitend aan de hand van eigen praktijksituaties. U doorbreekt ingesleten routines en belemmerende gedragspatronen in de aanpak van uw dagelijkse werkzaamheden. U krijgt alle ruimte om alternatieve werkwijzen en nieuw gedrag uit te proberen. Aan het eind van de training wordt de medezeggenschap ondersteund bij het opstellen van een actieplan op om het geleerde toe te passen in de praktijk en vervolgacties uit te voeren.

Follow-up

Na ongeveer 3 tot 6 maanden bezoekt de trainer of adviseur uw bedrijf voor een gratis follow-up van de gegeven training of advies. Vastgesteld worden in hoeverre de trainingsdoelen en de actiepunten uit het opgestelde actieplan, dan wel de voortgang van het uit te voeren advies zijn gerealiseerd. Uw trainer of adviseur geeft u daarbij tips en adviezen over de voortgang van de te bereiken doelen en het oplossen van mogelijke knelpunten bij het uitvoeren van de alledaagse medezeggenschapstaak.

 

Ondersteuning na de training en advisering

 

Buiten de trainingen en advisering om houden wij regelmatig contact met u om op de hoogte te blijven van lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie. Daarbij is uw trainer of adviseur altijd vrijblijvend per telefoon of e-mail bereikbaar voor vragen en ondersteuning.

 

 

Top