Wij over onszelf
Kwaliteit
Diensten
Contact
Contactformulier
Sitemap


Copernicus

Copernicus was de sterrenkundige die in plaats van de aarde de zon als het middelpunt van het zonnestelsel aanwees. Zo beweert het bureau Copernicus dat voor het behalen van succes boven alles de medewerker centraal staat in het organisatiestelsel.

Profiel

Copernicus is een onafhankelijk professioneel trainings- en adviesbureau zonder deel uit te maken van een overkoepelende organisatie of belangengroep. U kunt er als klant van uit gaan dat bij Copernicus uw belangen voorop staan.

 

Vanaf 2000 verzorgen wij training, advies en coaching voor medezeggenschap zowel voor organisaties als cliëntenraden, ondernemingsraden, medezeggenschapscommissies en huurdercommissies. Onze klanten komen uit verschillende branches, onder meer de gezondheidszorg, overheid en semi-overheid, bouw, woningcorporaties en Defensie.

 

Top